Comunicate - MINDO S.A.	    

	

	

		    

    

    	  

  		

A.G.E.A. 29.06.2023

Raportul curent si Hotararea A.G.E.A. nr. 233 din 29.06.2023 (afisat 30.06.2023, ora 09:00)

Convocator A.G.E.A. - 29.06.2023 (afisat 24.05.2023, ora 14:20, Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2378/26.V.2023)

Buletin de vot prin corespondenta AGEA - persoane fizice (afisat 30.05.2023, ora 14:15)

Buletin de vot prin corespondenta AGEA - persoane juridice (afisat 30.05.2023, ora 14:15)

Procura speciala AGEA - persoane fizice (afisat 30.05.2023, ora 14:15)

Procura speciala AGEA - persoane juridice (afisat 30.05.2023, ora 14:15)

A.G.O.A. 18.04.2023

Disponibilitate Raport anual 2022 (afisat 21.04.2023, ora 10:10)

Raport anual al Consiliului de Administratie al MINDO S.A. pentru exercitiul financiar 2022 (afisat 21.04.2023, ora 10:05)

Raportul curent si Hotararea A.G.O.A. nr. 130 din 18.04.2023 (afisat 19.04.2023, ora 09:00)

Rezultatul votului in cadrul Sedintei A.G.O.A. din 18.04.2023

Convocator A.G.O.A. - 18.04.2023 (afisat 16.03.2023, ora 08:20)

Nota privind drepturile de vot (afisat 17.03.2023, ora 09:10)

Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane fizice (afisat 17.03.2023, ora 09:10)

Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane juridice (afisat 17.03.2023, ora 09:10)

Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane fizice (propuneri)

Buletin de vot prin corespondenta AGOA - persoane juridice (propuneri)

Procura speciala AGOA - persoane fizice (afisat 17.03.2023, ora 09:10)

Procura speciala AGOA - persoane juridice (afisat 17.03.2023, ora 09:10)

Procura speciala AGOA - persoane fizice (propuneri)

Procura speciala AGOA - persoane juridice (propuneri)

Situatii financiare anuale - 31.12.2022

Note explicative la Situatiile financiare anuale - 31.12.2022

Raportul auditorului financiar independent pentru anul 2022 (afisat 22.03.2023, ora 13:17)

Modificarea capitalurilor proprii - 31.12.2022

Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2022

Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2022

Nota privind descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2022

Contract de administrare - cadru

Nota privind imputernicirea unei persoane pentru semnarea contractelor de administrare

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023

Bugetul de investitii pentru anul 2023

Raport privind remunerarea conducatorilor societatii MINDO S.A. in anul 2022

Propunere pentru remuneratia membrilor C.A.

Persoane propuse pentru functia de administratori

Nici o informa_ie disponibil_.